Kundanmälan båtplatskön

Kom ihåg att trycka på Spara-knappen efter att du ändrat någon uppgift

Välj kö 

Här kan du anmäla dig till Malmö stads båtplatskö. Alla båtplatser som Malmö stad upplåter förmedlas genom denna kö. Köavgiften är 300 kronor per år. När du har betalat avgiften aktiveras din anmälan. Dina köpoäng räknas från den dag som du registrerat din anmälan. Innan du anmäler dig rekommenderar vi att du läser igenom Malmö stads köregler.

Kontaktinformation 


Profiluppgifter 

Befintlig båtplats

Profiluppgifter 

Befintlig båtplats

Önskemål 
Förtöjningsplatser Västra Hamnen:?
  • 3,0 meter bred
  • 3,5 meter bred
  • 4,0 meter bred
  • 4,5 meter bred
  • 5,0 meter bred
Förtöjningsplatser kanalen:
  • 2,0 meter bred

OBS! Förtöjningsplatserna vid kanalen påverkas under en ombyggnation mellan 2017–2023. Arbetet kommer att påverka tillgängligheten till platserna och därför kommer vi inte att tilldela några platser under denna tid. Det går ändå att ställa sig i kö i väntan på att ombyggnaden är klar.
  (min 1 och max 2 st)


  (min 1 st)
Godkännande