Kundanmälan tomtkön

Kom ihåg att trycka på Spara-knappen efter att du ändrat någon uppgift

Välj kö 

Här kan du anmäla dig till Malmö stads tomtkö. Alla småhustomter som Malmö stad säljer förmedlas genom denna kö. Köavgiften är 300 kronor per år. När du har betalat avgiften aktiveras din anmälan och från detta datum beräknas dina köpoäng. Har du registrerat dig och betalat köavgiften kan du anmäla intresse för en eller flera tomter. När svarstiden för intresseanmälan har gått ut fördelas tomterna utifrån önskemål och köpoäng. Innan du anmäler dig rekommenderar vi att du läser igenom Malmö stads köregler.

Kontaktinformation Medsökande kan inte registreras. Det kan bero på att kunden finns i systemet. Om det finns en matchande kund så kommer en medsökande-förfrågan att skickas.

Medsökandes personnummer är redan registrerad till annan kund

Medsökandes Kontaktinformation 


Profiluppgifter 

Dina profiluppgifter

Profiluppgifter 

Dina profiluppgifter

Önskemål 
För att få förslag måste du, förutom att ange dina önskemål här nedan, kryssa i Ja, jag vill ha förslag.
 
  (min 1)
Godkännande