Kundanmälan småhustomtkön

Kom ihåg att trycka på Spara-knappen efter att du ändrat någon uppgift

Välj kö 

Här kan du anmäla dig till Malmö stads tomtkö. Alla småhustomter som Malmö stad säljer förmedlas genom denna kö. Köavgiften är 300 kronor per år. När du har betalat avgiften aktiveras din anmälan. Dina köpoäng räknas från den dag som du registrerat din anmälan. Innan du anmäler dig rekommenderar vi att du läser igenom Malmö stads köregler.

Kontaktinformation 


Profiluppgifter 

Dina profiluppgifter

Profiluppgifter 

Dina profiluppgifter

Önskemål 
För att få förslag måste du, förutom att ange dina önskemål här nedan, kryssa i Ja, jag vill ha förslag.
 
  (min 1)
Godkännande