Kundanmälan

 

Här kan du anmäla dig till Malmö stads tomtkö. Alla småhustomter som Malmö stad säljer förmedlas genom denna kö. Köavgiften är 300 kronor per år. När du har betalat avgiften aktiveras din anmälan och från detta datum beräknas dina köpoäng. Har du registrerat dig och betalat köavgiften kan du anmäla intresse för en eller flera tomter. När svarstiden för intresseanmälan har gått ut fördelas tomterna utifrån önskemål och köpoäng. Innan du anmäler dig rekommenderar vi att du läser igenom Malmö stads köregler.

Kontaktinformation Medsökandes Kontaktinformation Önskemål 
För att få förslag måste du, förutom att ange dina önskemål här nedan, kryssa i Ja, jag vill ha förslag.
 
  (min 1)
Godkännande 

Angivna personuppgifter kommer att lagras i Malmö stads register för administration av kommunens tomtkö och kommer att behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) ”PUL”. Ändamålet med behandlingen är att för administration av tomtkön hantera intresseanmälningar, avgiftsaviseringar, tomterbjudanden m.m. Personuppgifterna kommer att behandlas av personal inom Malmö kommun (fastighetskontoret). Ansvarig för behandlingen är tekniska nämnden. Om några personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har sökanden rätt att ansöka om rättelse. Sökanden har också rätt att en gång om året kostnadsfritt få besked om vilka och på vilket sätt personuppgifterna behandlas. Ansökan ska ställas till tekniska nämnden, 205 80 Malmö.

Genom att kryssa i nedan ruta samtycker sökanden till att angivna personuppgifter behandlas enligt PUL för det ändamål som beskrivits ovan.